Overzicht van alle onregelmatige werkwoorden

infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
bakken
 • bak
 • bakt
 • bakte
 • bakten
gebakken
 • to bake
 • to fry
bannen
 • ban
 • bant
 • bande
 • banden
gebannen
 • to relegate
barsten
 • barst
 • barstte
 • barstten
gebarsten
 • to crack
 • to burst
 • to split
bedelven
 • bedelf
 • bedelft
 • bedolf
 • bedolven
bedolven
 • to cover
 • to flood
 • to overwhelm
bedenken
 • bedenk
 • bedenkt
 • bedacht
 • bedachten
bedacht
 • to think of
 • to reconsider
 • to remember
 • to devise
bederven
 • bederf
 • bederft
 • bedierf
 • bedierven
bedorven
 • to spoil
 • to ruin
bedragen
 • bedraag
 • bedraagt
 • bedroeg
 • bedroegen
bedragen
 • to amount to
bedriegen
 • bedrieg
 • bedriegt
 • bedroog
 • bedrogen
bedrogen
 • to deceive
 • to cheat
bedrijven
 • bedrijf
 • bedrijft
 • bedreef
 • bedreven
bedreven
 • to achieve
 • to perform
bedruipen
 • bedruip
 • bedruipt
 • bedroop
 • bedropen
bedropen
 • to baste
 • to support oneself
begeven
 • begeef
 • begeeft
 • begaf
 • begaven
begeven
 • to break down
beginnen
 • begin
 • begint
 • begon
 • begonnen
begonnen
 • to begin
 • to start
begraven
 • begraaf
 • begraaft
 • begroef
 • begroeven
begraven
 • to bury
begrijpen
 • begrijp
 • begrijpt
 • begreep
 • begrepen
begrepen
 • to understand
 • to comprehend
behouden
 • behou
 • behoud
 • behoudt
 • behield
 • behielden
behouden
 • to conserve
 • to keep
 • to preseve
bekijken
 • bekijk
 • bekijkt
 • bekeek
 • bekeken
bekeken
 • to look at
 • to watch
beklimmen
 • beklim
 • beklimt
 • beklom
 • beklommen
beklommen
 • to climb
 • to ascend
bekruipen
 • bekruip
 • bekruipt
 • bekroop
 • bekropen
bekropen
 • to come over
beliegen
 • belieg
 • beliegt
 • beloog
 • belogen
belogen
 • to lie to
 • to be lied to
belijden
 • belijd
 • belijdt
 • beleed
 • beleden
beleden
 • to profess
belopen
 • beloop
 • beloopt
 • beliep
 • beliepen
belopen
 • to amount to
bergen
 • berg
 • bergt
 • borg
 • borgen
geborgen
 • to store
 • to salvage
 • to take cover
berijden
 • berij
 • berijd
 • berijdt
 • bereed
 • bereden
bereden
 • to ride
bersten
 • berst
 • borst
 • borsten
geborsten
 • to burst
beschieten
 • beschiet
 • beschoot
 • beschoten
beschoten
 • to shoot at
 • to fire upon
beschrijven
 • beschrijf
 • beschrijft
 • beschreef
 • beschreven
beschreven
 • to describe
besluipen
 • besluip
 • besluipt
 • besloop
 • beslopen
beslopen
 • to stalk
 • to creep
besluiten
 • besluit
 • besloot
 • besloten
besloten
 • to decide
besnijden
 • besnij
 • besnijd
 • besnijdt
 • besneed
 • besneden
besneden
 • to circumcise
bespannen
 • bespan
 • bespant
 • bespande
 • bespanden
bespannen
 • to harness
bespreken
 • bespreek
 • bespreekt
 • besprak
 • bespraken
besproken
 • to discuss
bespugen
 • bespuug
 • bespuugt
 • bespoog
 • bespogen
bespogen
 • to spit on
bestelen
 • besteel
 • besteelt
 • bestal
 • bestalen
bestolen
 • to rob
bestijgen
 • bestijg
 • bestijgt
 • besteeg
 • bestegen
bestegen
 • to mount
bestrijden
 • bestrijd
 • bestrijdt
 • bestreed
 • bestreden
bestreden
 • to combat
 • to fight
bestrijken
 • bestrijk
 • bestrijkt
 • bestreek
 • bestreken
bestreken
 • to coat
bestuiven
 • bestuif
 • bestuift
 • bestoof
 • bestoven
bestoven
 • to powder
 • to dust
betreden
 • betreed
 • betreedt
 • betrad
 • betraden
betreden
 • to enter
betreffen
 • betref
 • betreft
 • betrof
 • betroffen
betroffen
 • to concern
betrekken
 • betrek
 • betrekt
 • betrok
 • betrokken
betrokken
 • to occupy
 • to acquire
bevallen
 • beval
 • bevalt
 • beviel
 • bevielen
bevallen
 • to give birth
 • to deliver
bevelen
 • beveel
 • beveelt
 • beval
 • bevalen
bevolen
 • to command
bevinden
 • bevind
 • bevindt
 • bevond
 • bevonden
bevonden
 • to ascertain
 • to be located
bevliegen
 • bevlieg
 • bevliegt
 • bevloog
 • bevlogen
bevlogen
 • to have a sudden whim
bevragen
 • bevraag
 • bevraagt
 • bevroeg
 • bevroegen
bevraagd
 • to question
bevriezen
 • bevries
 • bevriest
 • bevroor
 • bevroren
bevroren
 • to freeze
bewegen
 • beweeg
 • beweegt
 • bewoog
 • bewogen
bewogen
 • to move
bewijzen
 • bewijs
 • bewijst
 • bewees
 • bewezen
bewezen
 • to prove
bezeiken
 • bezeik
 • bezeikt
 • bezeek
 • bezeken
bezeken
 • to bamboozle
 • to dupe
 • to cheat
bezinnen
 • bezin
 • bezint
 • bezon
 • bezonnen
bezonnen
 • to consider
 • to reflect
bezitten
 • bezit
 • bezat
 • bezaten
bezeten
 • to own
 • to possess
bezoeken
 • bezoek
 • bezoekt
 • bezocht
 • bezochten
bezocht
 • to visit
bezwijken
 • bezwijk
 • bezwijkt
 • bezweek
 • bezweken
bezweken
 • to collapse
 • to succumb
bidden
 • bid
 • bidt
 • bad
 • baden
gebeden
 • to pray
bieden
 • bied
 • biedt
 • bood
 • boden
geboden
 • to offer
bijten
 • bijt
 • beet
 • beten
gebeten
 • to bite
binden
 • bind
 • bindt
 • bond
 • bonden
gebonden
 • to tie
 • to bind
blazen
 • blaas
 • blaast
 • blies
 • bliezen
geblazen
 • to blow
blijken
 • blijk
 • blijkt
 • bleek
 • bleken
gebleken
 • to turn out
blijven
 • blijf
 • blijft
 • bleef
 • bleven
gebleven
 • to stay
 • to remain
blinken
 • blink
 • blinkt
 • blonk
 • blonken
geblonken
 • to shine
braden
 • braad
 • braadt
 • braadde
 • braadden
gebraden
 • to roast
breken
 • breek
 • breekt
 • brak
 • braken
gebroken
 • to break
brengen
 • breng
 • brengt
 • bracht
 • brachten
gebracht
 • to bring
brouwen
 • brouw
 • brouwt
 • brouwde
 • brouwden
gebrouwen
 • to brew
buigen
 • buig
 • buigt
 • boog
 • bogen
gebogen
 • to bend
delven
 • delf
 • delft
 • dolf
 • dolven
gedolven
 • to dig up
 • to excavate
denken
 • denk
 • denkt
 • dacht
 • dachten
gedacht
 • to think
dingen
 • ding
 • dingt
 • dong
 • dongen
gedongen
 • to stuff
doen
 • doe
 • doet
 • deed
 • deden
gedaan
 • to do
dragen
 • draag
 • draagt
 • droeg
 • droegen
gedragen
 • to wear
 • to carry
drijven
 • drijf
 • drijft
 • dreef
 • dreven
gedreven
 • to float
 • to drift
dringen
 • dring
 • dringt
 • drong
 • drongen
gedrongen
 • to push
 • to hurry
drinken
 • drink
 • drinkt
 • dronk
 • dronken
gedronken
 • to drink
druipen
 • druip
 • druipt
 • droop
 • dropen
gedropen
 • to drip
duiken
 • duik
 • duikt
 • dook
 • doken
gedoken
 • to dive
dunken
 • dunk
 • dunkt
 • docht
 • dochten
gedocht
 • to be of the opinion
 • to seem to
durven
 • durf
 • durft
 • dorst
 • dorsten
gedurfd
 • to dare
dwingen
 • dwing
 • dwingt
 • dwong
 • dwongen
gedwongen
 • to force
ervaren
 • ervaar
 • ervaart
 • ervoer
 • ervoeren
ervaren
 • to experience
eten
 • eet
 • at
 • aten
gegeten
 • to eat
fluiten
 • fluit
 • floot
 • floten
gefloten
 • to whistle
gaan
 • ga
 • gaat
 • ging
 • gingen
gegaan
 • to go
gebieden
 • gebied
 • gebiedt
 • gebood
 • geboden
geboden
 • to command
 • to order
gedragen
 • gedraag
 • gedraagt
 • gedroeg
 • gedroegen
gedragen
 • to behave
gelden
 • geld
 • geldt
 • gold
 • golden
gegolden
 • to concern
gelijken
 • gelijk
 • gelijkt
 • geleek
 • geleken
geleken
 • to be similar
 • to resemble
genezen
 • genees
 • geneest
 • genas
 • genazen
genezen
 • to cure
 • to get well
genieten
 • geniet
 • genoot
 • genoten
genoten
 • to enjoy
geven
 • geef
 • geeft
 • gaf
 • gaven
gegeven
 • to give
gewinnen
 • gewin
 • gewint
 • gewon
 • gewonnen
gewonnen
 • to gain
gieten
 • giet
 • goot
 • goten
gegoten
 • to pour
 • to cast
 • to mould
glijden
 • glij
 • glijd
 • glijdt
 • gleed
 • gleden
gegleden
 • to slide
glimmen
 • glim
 • glimt
 • glom
 • glommen
geglommen
 • to shine
graven
 • graaf
 • graaft
 • groef
 • groeven
gegraven
 • to dig
grijpen
 • grijp
 • grijpt
 • greep
 • grepen
gegrepen
 • to grab
hangen
 • hang
 • hangt
 • hing
 • hingen
gehangen
 • to hang
hebben
 • heb
 • hebt
 • heeft
 • had
 • hadden
gehad
 • to have
heffen
 • hef
 • heft
 • hief
 • hieven
geheven
 • to lift
 • to raise
helpen
 • help
 • helpt
 • hielp
 • hielpen
geholpen
 • to help
herbeginnen
 • herbegin
 • herbegint
 • herbegon
 • herbegonnen
herbegonnen
 • to restart
 • to start over
herdenken
 • herdenk
 • herdenkt
 • herdacht
 • herdachten
herdacht
 • to commemorate
hergeven
 • hergeef
 • hergeeft
 • hergaf
 • hergaven
hergeven
 • to return
 • to give back
herkiezen
 • herkies
 • herkiest
 • herkoos
 • herkozen
herkozen
 • to reelect
herkrijgen
 • herkrijg
 • herkrijgt
 • herkreeg
 • herkregen
herkregen
 • to regain
herlezen
 • herlees
 • herleest
 • herlas
 • herlazen
herlezen
 • to reread
hernemen
 • herneem
 • herneemt
 • hernam
 • hernamen
hernomen
 • to abjure
 • to take back
herrijzen
 • herrijs
 • herrijst
 • herrees
 • herrezen
herrezen
 • to rise again
herscheppen
 • herschep
 • herschept
 • herschiep
 • herschiepen
herschapen
 • to recreate
herschrijven
 • herschrijf
 • herschrijft
 • herschreef
 • herschreven
herschreven
 • to rewrite
hervinden
 • hervind
 • hervindt
 • hervond
 • hervonden
hervonden
 • to recover
 • to regain
herzien
 • herzie
 • herziet
 • herzag
 • herzagen
herzien
 • to revise
heten
 • heet
 • heette
 • heetten
geheten
 • to be called
hijsen
 • hijs
 • hijst
 • hees
 • hesen
gehesen
 • to hoist up
hoeven
 • hoef
 • hoeft
 • hoefde
 • hoefden
gehoeven
 • to need
 • to require
houden
 • hou
 • houd
 • houdt
 • hield
 • hielden
gehouden
 • to keep
houwen
 • houw
 • houwt
 • hieuw
 • hieuwen
gehouwen
 • to hew
 • to hack
 • to sculpt
jagen
 • jaag
 • jaagt
 • joeg
 • joegen
gejaagd
 • to hunt
kerven
 • kerf
 • kerft
 • korf
 • korven
gekorven
 • to carve
 • to notch
kiezen
 • kies
 • kiest
 • koos
 • kozen
gekozen
 • to choose
kijken
 • kijk
 • kijkt
 • keek
 • keken
gekeken
 • to watch
 • to look
kijven
 • kijf
 • kijft
 • keef
 • keven
gekeven
 • to quarrel
klagen
 • klaag
 • klaagt
 • kloeg
 • kloegen
geklaagd
 • to complain
klimmen
 • klim
 • klimt
 • klom
 • klommen
geklommen
 • to climb
klinken
 • klink
 • klinkt
 • klonk
 • klonken
geklonken
 • to sound
 • to ring
kluiven
 • kluif
 • kluift
 • kloof
 • kloven
gekloven
 • to gnaw
knijpen
 • knijp
 • knijpt
 • kneep
 • knepen
geknepen
 • to squeeze
 • to pinch
komen
 • kom
 • komt
 • kwam
 • kwamen
gekomen
 • to come
kopen
 • koop
 • koopt
 • kocht
 • kochten
gekocht
 • to buy
krijgen
 • krijg
 • krijgt
 • kreeg
 • kregen
gekregen
 • to get
 • to receive
krijsen
 • krijs
 • krijst
 • krees
 • kresen
gekresen
 • to screech
 • to shriek
krijten
 • krijt
 • kreet
 • kreten
gekreten
 • to chalk
 • to cry
 • to weep
krimpen
 • krimp
 • krimpt
 • kromp
 • krompen
gekrompen
 • to shrink
kruipen
 • kruip
 • kruipt
 • kroop
 • kropen
gekropen
 • to crawl
kunnen
 • kan
 • kunt
 • kon
 • konden
gekund
 • to be able to
 • can
kwijten
 • kwijt
 • kweet
 • kweten
gekweten
 • to acquit
lachen
 • lach
 • lacht
 • lachte
 • lachten
gelachen
 • to laugh
 • to smile
laden
 • laad
 • laadt
 • laadde
 • laadden
geladen
 • to load
laten
 • laat
 • liet
 • lieten
gelaten
 • to let
lezen
 • lees
 • leest
 • las
 • lazen
gelezen
 • to read
liegen
 • lieg
 • liegt
 • loog
 • logen
gelogen
 • to lie
liggen
 • lig
 • ligt
 • lag
 • lagen
gelegen
 • to lay down
lijden
 • lijd
 • lijdt
 • leed
 • leden
geleden
 • to suffer
lijken
 • lijk
 • lijkt
 • leek
 • leken
geleken
 • to appear to be
lopen
 • loop
 • loopt
 • liep
 • liepen
gelopen
 • to walk
luiken
 • luik
 • luikt
 • look
 • loken
geloken
 • to hatch
malen
 • maal
 • maalt
 • maalde
 • maalden
gemalen
 • to mill
 • to grind
melken
 • melk
 • melkt
 • molk
 • molken
gemolken
 • to milk
meten
 • meet
 • mat
 • maten
gemeten
 • to measure
mijden
 • mijd
 • mijdt
 • meed
 • meden
gemeden
 • to avoid
mislukken
 • misluk
 • mislukt
 • mislukte
 • mislukten
mislukt
 • to fail
moeten
 • moet
 • moest
 • moesten
gemoeten
 • to have to
 • to must
mogen
 • mag
 • mocht
 • mochten
gemogen
 • to may
nemen
 • neem
 • neemt
 • nam
 • namen
genomen
 • to take
nijgen
 • nijg
 • nijgt
 • neeg
 • negen
genegen
 • to bow
nijpen
 • nijp
 • nijpt
 • neep
 • nepen
genepen
 • to pinch
ontbieden
 • ontbied
 • ontbiedt
 • ontbood
 • ontboden
ontboden
 • to summon
 • to send for
ontbijten
 • ontbijt
 • ontbeet
 • ontbeten
ontbeten
 • to have breakfast
ontbinden
 • ontbind
 • ontbindt
 • ontbond
 • ontbonden
ontbonden
 • to dissolve
 • to decompose
 • to annul
ontbreken
 • ontbreek
 • ontbreekt
 • ontbrak
 • ontbraken
ontbroken
 • to be missing
 • to be absent
ontdoen
 • ontdoe
 • ontdoet
 • ontdeed
 • ontdeden
ontdaan
 • to undo
 • to rid
ontduiken
 • ontduik
 • ontduikt
 • ontdook
 • ontdoken
ontdoken
 • to evade
 • to circumvent
ontgaan
 • ontga
 • ontgaat
 • ontging
 • ontgingen
ontgaan
 • to escape
 • to flee
ontgelden
 • ontgeld
 • ontgeldt
 • ontgold
 • ontgolden
ontgolden
 • to suffer
 • to have to pay for
ontginnen
 • ontgin
 • ontgint
 • ontgon
 • ontgonnen
ontgonnen
 • to cultivate
 • to mine
ontheffen
 • onthef
 • ontheft
 • onthief
 • onthieven
ontheven
 • to exempt
 • to exonerate
onthouden
 • onthou
 • onthoud
 • onthoudt
 • onthield
 • onthielden
onthouden
 • to remember
 • to abstain from
ontkomen
 • ontkom
 • ontkomt
 • ontkwam
 • ontkwamen
ontkomen
 • to escape
 • to flee
ontladen
 • ontlaad
 • ontlaadt
 • ontlaadde
 • ontlaadden
ontladen
 • to discharge
ontlopen
 • ontloop
 • ontloopt
 • ontliep
 • ontliepen
ontlopen
 • to avoid
 • to differ
ontluiken
 • ontluik
 • ontluikt
 • ontlook
 • ontloken
ontloken
 • to come into bloom
ontnemen
 • ontneem
 • ontneemt
 • ontnam
 • ontnamen
ontnomen
 • to deprive
 • to take away
ontraden
 • ontraad
 • ontraadt
 • ontraadde
 • ontraadden
ontraden
 • to discourage
ontschieten
 • ontschiet
 • ontschoot
 • ontschoten
ontschoten
 • to slip
 • to escape
ontsluiten
 • ontsluit
 • ontsloot
 • ontsloten
ontsloten
 • to unlock
ontspannen
 • ontspan
 • ontspant
 • ontspande
 • ontspanden
ontspannen
 • to relax
 • to wind down
ontspringen
 • ontspring
 • ontspringt
 • ontsprong
 • ontsprongen
ontsprongen
 • to spring
 • to originate from
ontspruiten
 • ontspruit
 • ontsproot
 • ontsproten
ontsproten
 • to germinate
ontstaan
 • ontsta
 • ontstaat
 • ontstond
 • ontstonden
ontstaan
 • to come into existence
ontsteken
 • ontsteek
 • ontsteekt
 • ontstak
 • ontstaken
ontstoken
 • to light
 • to spark
ontstelen
 • ontsteel
 • ontsteelt
 • ontstal
 • ontstalen
ontstolen
 • to steal
 • to destalk
ontstijgen
 • ontstijg
 • ontstijgt
 • ontsteeg
 • ontstegen
ontstegen
 • to transcend
 • to excel
 • to exceed
onttrekken
 • onttrek
 • onttrekt
 • onttrok
 • onttrokken
onttrokken
 • to withdraw
 • to take away
ontvallen
 • ontval
 • ontvalt
 • ontviel
 • ontvielen
ontvallen
 • a slip of the tongue
ontvangen
 • ontvang
 • ontvangt
 • ontving
 • ontvingen
ontvangen
 • to receive
ontwerpen
 • ontwerp
 • ontwerpt
 • ontwierp
 • ontwierpen
ontworpen
 • to design
ontwijken
 • ontwijk
 • ontwijkt
 • ontweek
 • ontweken
ontweken
 • to dodge
 • to avoid
ontwringen
 • ontwring
 • ontwringt
 • ontwrong
 • ontwrongen
ontwrongen
 • to extract with difficulty
ontzeggen
 • ontzeg
 • ontzegt
 • ontzei
 • ontzeiden
ontzegd
 • to deny
 • to refrain from
ontzien
 • ontzie
 • ontziet
 • ontzag
 • ontzagen
ontzien
 • to spare
plegen
 • pleeg
 • pleegt
 • placht
 • plachten
geplacht
 • to commit
 • to perpetrate
pluizen
 • pluis
 • pluist
 • ploos
 • plozen
geplozen
 • to fluff
prijzen
 • prijs
 • prijst
 • prees
 • prezen
geprezen
 • to praise
 • to price
 • to commend
raden
 • raad
 • raadt
 • raadde
 • raadden
geraden
 • to guess
rieken
 • riek
 • riekt
 • rook
 • roken
geroken
 • to reek
rijden
 • rij
 • rijd
 • rijdt
 • reed
 • reden
gereden
 • to drive
rijgen
 • rijg
 • rijgt
 • reeg
 • regen
geregen
 • to string
 • to lace
 • to thread
rijten
 • rijt
 • reet
 • reten
gereten
 • to rip
 • to tear
rijven
 • rijf
 • rijft
 • reef
 • reven
gereven
 • to rake
rijzen
 • rijs
 • rijst
 • rees
 • rezen
gerezen
 • to rise
 • to increase
roepen
 • roep
 • roept
 • riep
 • riepen
geroepen
 • to call
 • to shout
ruiken
 • ruik
 • ruikt
 • rook
 • roken
geroken
 • to smell
scheiden
 • scheid
 • scheidt
 • scheidde
 • scheidden
gescheiden
 • to separate
 • to divorce
 • to space out
schelden
 • scheld
 • scheldt
 • schold
 • scholden
gescholden
 • to curse
schenden
 • schend
 • schendt
 • schond
 • schonden
geschonden
 • to violate
schenken
 • schenk
 • schenkt
 • schonk
 • schonken
geschonken
 • to gift
 • to pour
scheppen
 • schep
 • schept
 • schiep
 • schiepen
geschapen
 • to shovel
 • to create
scheren
 • scheer
 • scheert
 • schoor
 • schoren
geschoren
 • to shave
schieten
 • schiet
 • schoot
 • schoten
geschoten
 • to shoot
schijnen
 • schijn
 • schijnt
 • scheen
 • schenen
geschenen
 • to shine
 • to seem
schijten
 • schijt
 • scheet
 • scheten
gescheten
 • to shit
schrijden
 • schrijd
 • schrijdt
 • schreed
 • schreden
geschreden
 • to stride
 • to strut
schrijven
 • schrijf
 • schrijft
 • schreef
 • schreven
geschreven
 • to write
schrikken
 • schrik
 • schrikt
 • schrok
 • schrokken
geschrokken
 • to scare
 • to be shocked
schuilen
 • schuil
 • schuilt
 • school
 • scholen
gescholen
 • to hide
 • to take shelter
schuiven
 • schuif
 • schuift
 • schoof
 • schoven
geschoven
 • to slide
 • to shove
slaan
 • sla
 • slaat
 • sloeg
 • sloegen
geslagen
 • to hit
 • to beat
 • to bash
slapen
 • slaap
 • slaapt
 • sliep
 • sliepen
geslapen
 • to sleap
slijpen
 • slijp
 • slijpt
 • sleep
 • slepen
geslepen
 • to sharpen
 • to grind
slijten
 • slijt
 • sleet
 • sleten
gesleten
 • to wear out
 • to use up
slinken
 • slink
 • slinkt
 • slonk
 • slonken
geslonken
 • to shrink
 • to decrease
sluipen
 • sluip
 • sluipt
 • sloop
 • slopen
geslopen
 • to sneak
sluiten
 • sluit
 • sloot
 • sloten
gesloten
 • to close
 • to close down
smelten
 • smelt
 • smolt
 • smolten
gesmolten
 • to melt
smijten
 • smijt
 • smeet
 • smeten
gesmeten
 • to throw
 • to fling
snijden
 • snij
 • snijd
 • snijdt
 • sneed
 • sneden
gesneden
 • to cut
snuiten
 • snuit
 • snoot
 • snoten
gesnoten
 • to blow one's nose
snuiven
 • snuif
 • snuift
 • snoof
 • snoven
gesnoven
 • to sniff
spannen
 • span
 • spant
 • spande
 • spanden
gespannen
 • to span
spijten
 • spijt
 • speet
 • speten
gespeten
 • to regret
 • to feel sorry
spinnen
 • spin
 • spint
 • spon
 • sponnen
gesponnen
 • to spin
splijten
 • splijt
 • spleet
 • spleten
gespleten
 • to split
spreken
 • spreek
 • spreekt
 • sprak
 • spraken
gesproken
 • to speak
springen
 • spring
 • springt
 • sprong
 • sprongen
gesprongen
 • to jump
spruiten
 • spruit
 • sproot
 • sproten
gesproten
 • to sprout
spugen
 • spuug
 • spuugt
 • spoog
 • spogen
gespogen
 • to spit
spuiten
 • spuit
 • spoot
 • spoten
gespoten
 • to spray
staan
 • sta
 • staat
 • stond
 • stonden
gestaan
 • to stand
steken
 • steek
 • steekt
 • stak
 • staken
gestoken
 • to stab
 • to sting
 • to knife
stelen
 • steel
 • steelt
 • stal
 • stalen
gestolen
 • to steal
sterven
 • sterf
 • sterft
 • stierf
 • stierven
gestorven
 • to die
stijgen
 • stijg
 • stijgt
 • steeg
 • stegen
gestegen
 • to rise
stijven
 • stijf
 • stijft
 • steef
 • steven
gesteven
 • to starch
stinken
 • stink
 • stinkt
 • stonk
 • stonken
gestonken
 • to smell bad
 • to reek
stoten
 • stoot
 • stootte
 • stootten
gestoten
 • to bump
strijden
 • strijd
 • strijdt
 • streed
 • streden
gestreden
 • to battle
 • to fight
 • to struggle
strijken
 • strijk
 • strijkt
 • streek
 • streken
gestreken
 • to iron
 • to stroke
stuiven
 • stuif
 • stuift
 • stoof
 • stoven
gestoven
 • to gush
 • to spurt out
tijgen
 • tijg
 • tijgt
 • toog
 • togen
getogen
 • to start out
treden
 • treed
 • treedt
 • trad
 • traden
getreden
 • to stride
 • to pace
 • to step
treffen
 • tref
 • treft
 • trof
 • troffen
getroffen
 • to hit
 • to strike
 • to encounter
trekken
 • trek
 • trekt
 • trok
 • trokken
getrokken
 • to pull
vallen
 • val
 • valt
 • viel
 • vielen
gevallen
 • to fall
vangen
 • vang
 • vangt
 • ving
 • vingen
gevangen
 • to catch
varen
 • vaar
 • vaart
 • vaarde
 • vaarden
gevaren
 • to fare
varen
 • vaar
 • vaart
 • voer
 • voeren
gevaren
 • to sail
vechten
 • vecht
 • vocht
 • vochten
gevochten
 • to fight
verbannen
 • verban
 • verbant
 • verbande
 • verbanden
verbannen
 • to banish
 • to exile
verbergen
 • verberg
 • verbergt
 • verborg
 • verborgen
verborgen
 • to hide
 • to conceal
 • to stash
verbieden
 • verbied
 • verbiedt
 • verbood
 • verboden
verboden
 • to forbid
verbijten
 • verbijt
 • verbeet
 • verbeten
verbeten
 • to stifle
 • to surppress
verbinden
 • verbind
 • verbindt
 • verbond
 • verbonden
verbonden
 • to connect
verblijven
 • verblijf
 • verblijft
 • verbleef
 • verbleven
verbleven
 • to stay at
 • to stay over
verbreken
 • verbreek
 • verbreekt
 • verbrak
 • verbraken
verbroken
 • to break off
verbuigen
 • verbuig
 • verbuigt
 • verboog
 • verbogen
verbogen
 • to bend
 • to warp
 • to twist
verderven
 • verderf
 • verderft
 • verdierf
 • verdierven
verdorven
 • to ruin
 • to destroy
verdrieten
 • verdriet
 • verdroot
 • verdroten
verdroten
 • to sadden
 • to grieve
verdrijven
 • verdrijf
 • verdrijft
 • verdreef
 • verdreven
verdreven
 • to expel
verdrinken
 • verdrink
 • verdrinkt
 • verdronk
 • verdronken
verdronken
 • to drown
verdwijnen
 • verdwijn
 • verdwijnt
 • verdween
 • verdwenen
verdwenen
 • to disappear
vergelden
 • vergeld
 • vergeldt
 • vergold
 • vergolden
vergolden
 • to compensate
 • to give back
 • to reciprocate
vergelijken
 • vergelijk
 • vergelijkt
 • vergeleek
 • vergeleken
vergeleken
 • to compare
vergeten
 • vergeet
 • vergat
 • vergaten
vergeten
 • to forget
vergeven
 • vergeef
 • vergeeft
 • vergaf
 • vergaven
vergeven
 • to forgive
vergieten
 • vergiet
 • vergoot
 • vergoten
vergoten
 • to pour
 • to spill
 • to shed
verglijden
 • verglij
 • verglijd
 • verglijdt
 • vergleed
 • vergleden
vergleden
 • to slip into
 • to shift to
vergrijpen
 • vergrijp
 • vergrijpt
 • vergreep
 • vergrepen
vergrepen
 • to assault
verhangen
 • verhang
 • verhangt
 • verhing
 • verhingen
verhangen
 • to hang oneself
verheffen
 • verhef
 • verheft
 • verhief
 • verhieven
verheven
 • to advance
 • to increase
 • to lever
 • to lift
 • to raise
verkiezen
 • verkies
 • verkiest
 • verkoos
 • verkozen
verkozen
 • to elect
verkijken
 • verkijk
 • verkijkt
 • verkeek
 • verkeken
verkeken
 • to misjudge
verkopen
 • verkoop
 • verkoopt
 • verkocht
 • verkochten
verkocht
 • to sell
verkrijgen
 • verkrijg
 • verkrijgt
 • verkreeg
 • verkregen
verkregen
 • to obtain
verlaten
 • verlaat
 • verliet
 • verlieten
verlaten
 • to leave
 • to abandon
verliezen
 • verlies
 • verliest
 • verloor
 • verloren
verloren
 • to lose
verlijden
 • verlijd
 • verlijdt
 • verleed
 • verleden
verleden
 • to execute deeds
vermijden
 • vermijd
 • vermijdt
 • vermeed
 • vermeden
vermeden
 • to avoid
verraden
 • verraad
 • verraadt
 • verraadde
 • verraadden
verraden
 • to betray
verrijzen
 • verrijs
 • verrijst
 • verrees
 • verrezen
verrezen
 • to arise
verschieten
 • verschiet
 • verschoot
 • verschoten
verschoten
 • to fade
 • to discolor
verschijnen
 • verschijn
 • verschijnt
 • verscheen
 • verschenen
verschenen
 • to appear
 • to emerge
verschrijven
 • verschrijf
 • verschrijft
 • verschreef
 • verschreven
verschreven
 • to make a writing error
verschrikken
 • verschrik
 • verschrikt
 • verschrok
 • verschrokken
verschrokken
 • to alarm
 • to frighten
 • to terrify
verschuilen
 • verschuil
 • verschuilt
 • verschool
 • verscholen
verscholen
 • to conceal
 • to hide
verschuiven
 • verschuif
 • verschuift
 • verschoof
 • verschoven
verschoven
 • to shift
 • to move
 • to slide
verslijten
 • verslijt
 • versleet
 • versleten
versleten
 • to wear out
verslinden
 • verslind
 • verslindt
 • verslond
 • verslonden
verslonden
 • to devour
 • to engorge
versnijden
 • versnij
 • versnijd
 • versnijdt
 • versneed
 • versneden
versneden
 • to adulterate
verstaan
 • versta
 • verstaat
 • verstond
 • verstonden
verstaan
 • to (be able to) hear
 • to understand
versterven
 • versterf
 • versterft
 • verstierf
 • verstierven
verstorven
 • to die
 • to wilt
 • to wither
verstrijken
 • verstrijk
 • verstrijkt
 • verstreek
 • verstreken
verstreken
 • to expire
 • to pass
 • to pass by
vertreden
 • vertreed
 • vertreedt
 • vertrad
 • vertraden
vertreden
 • to relax
 • to go for a walk
vertrekken
 • vertrek
 • vertrekt
 • vertrok
 • vertrokken
vertrokken
 • to leave
vervliegen
 • vervlieg
 • vervliegt
 • vervloog
 • vervlogen
vervlogen
 • to evaporate
 • to vanish
 • to dissipate
verwerven
 • verwerf
 • verwerft
 • verwierf
 • verwierven
verworven
 • to acquire
 • to procure
 • to attain
verwijten
 • verwijt
 • verweet
 • verweten
verweten
 • to blame
verwijzen
 • verwijs
 • verwijst
 • verwees
 • verwezen
verwezen
 • to refer
verzinken
 • verzink
 • verzinkt
 • verzonk
 • verzonken
verzonken
 • to countersink
 • to galvanize
verzinnen
 • verzin
 • verzint
 • verzon
 • verzonnen
verzonnen
 • to think up
 • to come up with
 • to dream up
verzoeken
 • verzoek
 • verzoekt
 • verzocht
 • verzochten
verzocht
 • to request
verzuipen
 • verzuip
 • verzuipt
 • verzoop
 • verzopen
verzopen
 • to drown
verzwelgen
 • verzwelg
 • verzwelgt
 • verzwolg
 • verzwolgen
verzwolgen
 • to devour
 • to gulp down
verzweren
 • verzweer
 • verzweert
 • verzwoor
 • verzworen
verzworen
 • to get infected
verzweren
 • verzweer
 • verzweert
 • verzwoer
 • verzwoeren
verzworen
 • to renounce
 • to abjure
verzwinden
 • verzwind
 • verzwindt
 • verzwond
 • verzwonden
verzwonden
 • to disappear
vinden
 • vind
 • vindt
 • vond
 • vonden
gevonden
 • to find
vlechten
 • vlecht
 • vlocht
 • vlochten
gevlochten
 • to plait
 • to braid
 • to twine
vlieden
 • vlied
 • vliedt
 • vlood
 • vloden
gevloden
 • to flee
 • to shun
vliegen
 • vlieg
 • vliegt
 • vloog
 • vlogen
gevlogen
 • to fly
vlieten
 • vliet
 • vloot
 • vloten
gevloten
 • to flow
 • to pass by
vouwen
 • vouw
 • vouwt
 • vouwde
 • vouwden
gevouwen
 • to fold
vragen
 • vraag
 • vraagt
 • vroeg
 • vroegen
gevraagd
 • to ask
vreten
 • vreet
 • vrat
 • vraten
gevreten
 • to eat
 • to stuff
vriezen
 • vries
 • vriest
 • vroor
 • vroren
gevroren
 • to freeze
vrijen
 • vrij
 • vrijt
 • vree
 • vreeën
gevreeën
 • to make love
waaien
 • waai
 • waait
 • woei
 • woeien
gewaaid
 • to blow
wassen
 • was
 • wast
 • wies
 • wiesen
gewassen
 • to grow
wassen
 • was
 • wast
 • waste
 • wasten
gewassen
 • to wash
wegen
 • weeg
 • weegt
 • woog
 • wogen
gewogen
 • to weigh
werpen
 • werp
 • werpt
 • wierp
 • wierpen
geworpen
 • to throw
werven
 • werf
 • werft
 • wierf
 • wierven
geworven
 • to recruit
 • to solicit
weten
 • weet
 • wist
 • wisten
geweten
 • to know
weven
 • weef
 • weeft
 • weefde
 • weefden
geweven
 • to weave
wijken
 • wijk
 • wijkt
 • week
 • weken
geweken
 • to yield
wijten
 • wijt
 • weet
 • weten
geweten
 • to blame
wijzen
 • wijs
 • wijst
 • wees
 • wezen
gewezen
 • to point
 • to point out
 • to point to
willen
 • wil
 • wilt
 • wou
 • wouden
gewild
 • to want
winden
 • wind
 • windt
 • wond
 • wonden
gewonden
 • to wind
 • to wind up
winnen
 • win
 • wint
 • won
 • wonnen
gewonnen
 • to win
worden
 • word
 • wordt
 • werd
 • werden
geworden
 • to become
wreken
 • wreek
 • wreekt
 • wreekte
 • wreekten
gewroken
 • to avenge
 • to revenge
wrijven
 • wrijf
 • wrijft
 • wreef
 • wreven
gewreven
 • to rub
wringen
 • wring
 • wringt
 • wrong
 • wrongen
gewrongen
 • to wring
 • to twist
zeggen
 • zeg
 • zegt
 • zei
 • zeiden
gezegd
 • to say
zeiken
 • zeik
 • zeikt
 • zeek
 • zeken
gezeken
 • to whine
 • to nag
zenden
 • zend
 • zendt
 • zond
 • zonden
gezonden
 • to send
zieden
 • zied
 • ziedt
 • zood
 • zoden
gezoden
 • to boil
 • to seethe
zien
 • zie
 • ziet
 • zag
 • zagen
gezien
 • to see
zijgen
 • zijg
 • zijgt
 • zeeg
 • zegen
gezegen
 • to slump
 • to fall down
 • to filter
zijn
 • ben
 • bent
 • is
 • was
 • waren
geweest
 • to be
zingen
 • zing
 • zingt
 • zong
 • zongen
gezongen
 • to sing
zinken
 • zink
 • zinkt
 • zonk
 • zonken
gezonken
 • to sink
zinnen
 • zin
 • zint
 • zon
 • zonnen
gezonnen
 • to ponder
 • to consider
 • to please
 • to suit
zitten
 • zit
 • zat
 • zaten
gezeten
 • to sit
zoeken
 • zoek
 • zoekt
 • zocht
 • zochten
gezocht
 • to search
zouten
 • zout
 • zoutte
 • zoutten
gezouten
 • to salt
 • to pickle
zuigen
 • zuig
 • zuigt
 • zoog
 • zogen
gezogen
 • to suck
zuipen
 • zuip
 • zuipt
 • zoop
 • zopen
gezopen
 • to drink (a lot)
zullen
 • zal
 • zult
 • zou
 • zouden
 • will
zwelgen
 • zwelg
 • zwelgt
 • zwolg
 • zwolgen
gezwolgen
 • to wallow
zwellen
 • zwel
 • zwelt
 • zwol
 • zwollen
gezwollen
 • to swell
zwemmen
 • zwem
 • zwemt
 • zwom
 • zwommen
gezwommen
 • to swim
zweren
 • zweer
 • zweert
 • zwoer
 • zwoeren
gezworen
 • to swear
 • to vow
zweren
 • zweer
 • zweert
 • zwoor
 • zworen
gezworen
 • to discharge pus
zwerven
 • zwerf
 • zwerft
 • zwierf
 • zwierven
gezworven
 • to roam
 • to wander
zwijgen
 • zwijg
 • zwijgt
 • zweeg
 • zwegen
gezwegen
 • to be quiet
heroverwegen
 • heroverweeg
 • heroverweegt
 • heroverwoog
 • heroverwogen
heroverwogen
 • to reconsider
herverkiezen
 • herverkies
 • herverkiest
 • herverkoos
 • herverkozen
herverkozen
 • to re-elect
misdoen
 • misdoe
 • misdoet
 • misdeed
 • misdeden
misdaan
 • to offend
mislezen
 • mislees
 • misleest
 • mislas
 • mislazen
mislezen
 • to misread
miszeggen
 • miszeg
 • miszegt
 • miszegde
 • miszeiden
miszegd
 • to mispronounce
omspinnen
 • omspin
 • omspint
 • omspon
 • omsponnen
omsponnen
 • to spin over
onderbreken
 • onderbreek
 • onderbreekt
 • onderbrak
 • onderbraken
onderbroken
 • to interrupt
onderschrijden
 • onderschrijd
 • onderschrijdt
 • onderschreed
 • onderschreden
onderschreden
 • to undershoot
ondervinden
 • ondervind
 • ondervindt
 • ondervond
 • ondervonden
ondervonden
 • to experience
onderzoeken
 • onderzoek
 • onderzoekt
 • onderzocht
 • onderzochten
onderzocht
 • to research
 • to investigate
overlijden
 • overlijd
 • overlijdt
 • overleed
 • overleden
overleden
 • to pass away
 • to die
 • to decease
overschrijden
 • overschrijd
 • overschrijdt
 • overschreed
 • overschreden
overschreden
 • to exceed
overspannen
 • overspan
 • overspant
 • overspande
 • overspanden
overspannen
 • to overstrain
 • to be overstrained
overvallen
 • overval
 • overvalt
 • overviel
 • overvielen
overvallen
 • to rob
 • to take off guard
uiteten
 • uiteet
 • uitat
 • uitaten
uitgegeten
 • to eat out
volbrengen
 • volbreng
 • volbrengt
 • volbracht
 • volbrachten
volbracht
 • to complete
 • to accomplish
voldoen
 • voldoe
 • voldoet
 • voldeed
 • voldeden
voldaan
 • to suffice
 • to statisfy
volstaan
 • volsta
 • volstaat
 • volstond
 • volstonden
volstaan
 • to suffice
voltrekken
 • voltrek
 • voltrekt
 • voltrok
 • voltrokken
voltrokken
 • to execute
 • to carry out
voorkomen
 • voorkom
 • voorkomt
 • voorkwam
 • voorkwamen
voorkomen
 • to prevent
 • to ward off
weerklinken
 • weerklink
 • weerklinkt
 • weerklonk
 • weerklonken
weerklonken
 • to resound
 • to reverberate
 • to echo