Alle vervoegingen van het werkwoord komen

infinitivus - infinitief infinitive
komen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • kom
 
 • kom jij/je?
jij, je
 • komt
u
 • komt
hij
zij, ze
het
men
 • komt
zij, ze
wij, we
jullie
 • komen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • kwam
zij, ze
wij, we
jullie
 • kwamen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • gekomen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • komend
vertaling english translation
 • to come
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
opkomen
 • kom op
 • komt op
 • kwam op
 • kwamen op
opgekomen
aankomen
 • kom aan
 • komt aan
 • kwam aan
 • kwamen aan
aangekomen
 • to arrive
 • to gain weight
achteraankomen
 • kom achteraan
 • komt achteraan
 • kwam achteraan
 • kwamen achteraan
achteraangekomen
achteropkomen
 • kom achterop
 • komt achterop
 • kwam achterop
 • kwamen achterop
achteropgekomen
afkomen
 • kom af
 • komt af
 • kwam af
 • kwamen af
afgekomen
bijeenkomen
 • kom bijeen
 • komt bijeen
 • kwam bijeen
 • kwamen bijeen
bijeengekomen
 • to gather
 • to come together
bijkomen
 • kom bij
 • komt bij
 • kwam bij
 • kwamen bij
bijgekomen
binnenkomen
 • kom binnen
 • komt binnen
 • kwam binnen
 • kwamen binnen
binnengekomen
bovenkomen
 • kom boven
 • komt boven
 • kwam boven
 • kwamen boven
bovengekomen
buitenkomen
 • kom buiten
 • komt buiten
 • kwam buiten
 • kwamen buiten
buitengekomen
doorkomen
 • kom door
 • komt door
 • kwam door
 • kwamen door
doorgekomen
gelijkkomen
 • kom gelijk
 • komt gelijk
 • kwam gelijk
 • kwamen gelijk
gelijkgekomen
gereedkomen
 • kom gereed
 • komt gereed
 • kwam gereed
 • kwamen gereed
gereedgekomen
inkomen
 • kom in
 • komt in
 • kwam in
 • kwamen in
ingekomen
klaarkomen
 • kom klaar
 • komt klaar
 • kwam klaar
 • kwamen klaar
klaargekomen
 • to ejaculate
 • to orgasm
langskomen
 • kom langs
 • komt langs
 • kwam langs
 • kwamen langs
langsgekomen
 • to visit
 • to drop by
loskomen
 • kom los
 • komt los
 • kwam los
 • kwamen los
losgekomen
meekomen
 • kom mee
 • komt mee
 • kwam mee
 • kwamen mee
meegekomen
 • to come along
nabijkomen
 • kom nabij
 • komt nabij
 • kwam nabij
 • kwamen nabij
nabijgekomen
nakomen
 • kom na
 • komt na
 • kwam na
 • kwamen na
nagekomen
neerkomen
 • kom neer
 • komt neer
 • kwam neer
 • kwamen neer
neergekomen
omhoogkomen
 • kom omhoog
 • komt omhoog
 • kwam omhoog
 • kwamen omhoog
omhooggekomen
omkomen
 • kom om
 • komt om
 • kwam om
 • kwamen om
omgekomen
overeenkomen
 • kom overeen
 • komt overeen
 • kwam overeen
 • kwamen overeen
overeengekomen
 • to agree
 • to concur
 • to match
overkomen
 • kom over
 • komt over
 • kwam over
 • kwamen over
overgekomen
 • to befall
 • to happen to
rechtkomen
 • kom recht
 • komt recht
 • kwam recht
 • kwamen recht
rechtgekomen
rondkomen
 • kom rond
 • komt rond
 • kwam rond
 • kwamen rond
rondgekomen
 • to get by
 • to make do
samenkomen
 • kom samen
 • komt samen
 • kwam samen
 • kwamen samen
samengekomen
 • to gather
 • to come together
tegemoetkomen
 • kom tegemoet
 • komt tegemoet
 • kwam tegemoet
 • kwamen tegemoet
tegemoetgekomen
tegenkomen
 • kom tegen
 • komt tegen
 • kwam tegen
 • kwamen tegen
tegengekomen
 • to come across
 • to run into
tekortkomen
 • kom tekort
 • komt tekort
 • kwam tekort
 • kwamen tekort
tekortgekomen
 • to fall short
terechtkomen
 • kom terecht
 • komt terecht
 • kwam terecht
 • kwamen terecht
terechtgekomen
terugkomen
 • kom terug
 • komt terug
 • kwam terug
 • kwamen terug
teruggekomen
thuiskomen
 • kom thuis
 • komt thuis
 • kwam thuis
 • kwamen thuis
thuisgekomen
 • to come home
omlaagkomen
 • kom omlaag
 • komt omlaag
 • kwam omlaag
 • kwamen omlaag
omlaaggekomen
toekomen
 • kom toe
 • komt toe
 • kwam toe
 • kwamen toe
toegekomen
voorbijkomen
 • kom voorbij
 • komt voorbij
 • kwam voorbij
 • kwamen voorbij
voorbijgekomen
voorkomen
 • voorkom
 • voorkomt
 • voorkwam
 • voorkwamen
voorkomen
 • to prevent
 • to ward off
voorkomen
 • kom voor
 • komt voor
 • kwam voor
 • kwamen voor
voorgekomen
 • to appear in court
vooruitkomen
 • kom vooruit
 • komt vooruit
 • kwam vooruit
 • kwamen vooruit
vooruitgekomen
wegkomen
 • kom weg
 • komt weg
 • kwam weg
 • kwamen weg
weggekomen