Alle vervoegingen van het werkwoord gereedkomen

infinitivus - infinitief infinitive
gereedkomen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • kom gereed
 
 • kom gereed jij/je?
jij, je
 • komt gereed
u
 • komt gereed
hij
zij, ze
het
men
 • komt gereed
zij, ze
wij, we
jullie
 • komen gereed
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • gereedkom
dat jij, je
 • gereedkomt
dat u
 • gereedkomt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • gereedkomt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • gereedkomen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • kwam gereed
zij, ze
wij, we
jullie
 • kwamen gereed
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • gereedkwam
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • gereedkwamen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • gereedgekomen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • gereedkomend