Alle vervoegingen van het werkwoord afkomen

infinitivus - infinitief infinitive
afkomen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • kom af
 
 • kom af jij/je?
jij, je
 • komt af
u
 • komt af
hij
zij, ze
het
men
 • komt af
zij, ze
wij, we
jullie
 • komen af
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • afkom
dat jij, je
 • afkomt
dat u
 • afkomt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • afkomt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • afkomen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • kwam af
zij, ze
wij, we
jullie
 • kwamen af
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • afkwam
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • afkwamen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • afgekomen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • afkomend