Alle vervoegingen van het werkwoord tekortkomen

infinitivus - infinitief infinitive
tekortkomen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • kom tekort
 
 • kom tekort jij/je?
jij, je
 • komt tekort
u
 • komt tekort
hij
zij, ze
het
men
 • komt tekort
zij, ze
wij, we
jullie
 • komen tekort
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • tekortkom
dat jij, je
 • tekortkomt
dat u
 • tekortkomt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • tekortkomt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • tekortkomen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • kwam tekort
zij, ze
wij, we
jullie
 • kwamen tekort
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • tekortkwam
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • tekortkwamen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • tekortgekomen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • tekortkomend
vertaling english translation
 • to fall short