Alle vervoegingen van het werkwoord lijken

infinitivus - infinitief infinitive
lijken
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • lijk
 
 • lijk jij/je?
jij, je
 • lijkt
u
 • lijkt
hij
zij, ze
het
men
 • lijkt
zij, ze
wij, we
jullie
 • lijken
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • leek
zij, ze
wij, we
jullie
 • leken
participium - voltooid deelwoord past participle
 • geleken
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • lijkend
vertaling english translation
 • to appear to be
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
aanlijken
 • lijk aan
 • lijkt aan
 • lijkte aan
 • lijkten aan
aangelijkt