Alle vervoegingen van het werkwoord zien

infinitivus - infinitief infinitive
zien
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • zie
 
 • zie jij/je?
jij, je
 • ziet
u
 • ziet
hij
zij, ze
het
men
 • ziet
zij, ze
wij, we
jullie
 • zien
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • zag
zij, ze
wij, we
jullie
 • zagen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • gezien
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • ziend
vertaling english translation
 • to see
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
rondzien
 • zie rond
 • ziet rond
 • zag rond
 • zagen rond
rondgezien
uitzien
 • zie uit
 • ziet uit
 • zag uit
 • zagen uit
uitgezien
aanzien
 • zie aan
 • ziet aan
 • zag aan
 • zagen aan
aangezien
achteromzien
 • zie achterom
 • ziet achterom
 • zag achterom
 • zagen achterom
achteromgezien
afzien
 • zie af
 • ziet af
 • zag af
 • zagen af
afgezien
doorzien
 • zie door
 • ziet door
 • zag door
 • zagen door
doorgezien
eruitzien
 • zie eruit
 • ziet eruit
 • zag eruit
 • zagen eruit
eruitgezien
inzien
 • zie in
 • ziet in
 • zag in
 • zagen in
ingezien
nazien
 • zie na
 • ziet na
 • zag na
 • zagen na
nagezien
neerzien
 • zie neer
 • ziet neer
 • zag neer
 • zagen neer
neergezien
omzien
 • zie om
 • ziet om
 • zag om
 • zagen om
omgezien
opzien
 • zie op
 • ziet op
 • zag op
 • zagen op
opgezien
overzien
 • zie over
 • ziet over
 • zag over
 • zagen over
overgezien
scheelzien
 • zie scheel
 • ziet scheel
 • zag scheel
 • zagen scheel
scheelgezien
terugzien
 • zie terug
 • ziet terug
 • zag terug
 • zagen terug
teruggezien
toezien
 • zie toe
 • ziet toe
 • zag toe
 • zagen toe
toegezien
 • to monitor
 • to supervise
 • to spectate
voorbijzien
 • zie voorbij
 • ziet voorbij
 • zag voorbij
 • zagen voorbij
voorbijgezien
vooruitzien
 • zie vooruit
 • ziet vooruit
 • zag vooruit
 • zagen vooruit
vooruitgezien
wederzien
 • zie weder
 • ziet weder
 • zag weder
 • zagen weder
wedergezien
weerzien
 • zie weer
 • ziet weer
 • zag weer
 • zagen weer
weergezien
tegemoetzien
 • zie tegemoet
 • ziet tegemoet
 • zag tegemoet
 • zagen tegemoet
tegemoetgezien
miszien
 • zie mis
 • ziet mis
 • zag mis
 • zagen mis
misgezien