Alle vervoegingen van het werkwoord tegemoetzien

infinitivus - infinitief infinitive
tegemoetzien
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • zie tegemoet
 
 • zie tegemoet jij/je?
jij, je
 • ziet tegemoet
u
 • ziet tegemoet
hij
zij, ze
het
men
 • ziet tegemoet
zij, ze
wij, we
jullie
 • zien tegemoet
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • tegemoetzie
dat jij, je
 • tegemoetziet
dat u
 • tegemoetziet
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • tegemoetziet
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • tegemoetzien
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • zag tegemoet
zij, ze
wij, we
jullie
 • zagen tegemoet
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • tegemoetzag
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • tegemoetzagen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • tegemoetgezien
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • tegemoetziend