Alle vervoegingen van het werkwoord scheelzien

infinitivus - infinitief infinitive
scheelzien
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • zie scheel
 
 • zie scheel jij/je?
jij, je
 • ziet scheel
u
 • ziet scheel
hij
zij, ze
het
men
 • ziet scheel
zij, ze
wij, we
jullie
 • zien scheel
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • scheelzie
dat jij, je
 • scheelziet
dat u
 • scheelziet
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • scheelziet
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • scheelzien
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • zag scheel
zij, ze
wij, we
jullie
 • zagen scheel
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • scheelzag
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • scheelzagen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • scheelgezien
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • scheelziend