Alle vervoegingen van het werkwoord wederzien

infinitivus - infinitief infinitive
wederzien
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • zie weder
 
 • zie weder jij/je?
jij, je
 • ziet weder
u
 • ziet weder
hij
zij, ze
het
men
 • ziet weder
zij, ze
wij, we
jullie
 • zien weder
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • wederzie
dat jij, je
 • wederziet
dat u
 • wederziet
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • wederziet
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • wederzien
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • zag weder
zij, ze
wij, we
jullie
 • zagen weder
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • wederzag
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • wederzagen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • wedergezien
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • wederziend