Alle vervoegingen van het werkwoord aanzien

infinitivus - infinitiefinfinitive
aanzien
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • zie aan
 
 • zie aan jij/je?
jij, je
 • ziet aan
u
 • ziet aan
hij
zij, ze
het
men
 • ziet aan
zij, ze
wij, we
jullie
 • zien aan
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • aanzie
dat jij, je
 • aanziet
dat u
 • aanziet
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • aanziet
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • aanzien
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • zag aan
zij, ze
wij, we
jullie
 • zagen aan
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • aanzag
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • aanzagen
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • aangezien
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • aanziend