Alle vervoegingen van het werkwoord graven

infinitivus - infinitief infinitive
graven
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • graaf
 
 • graaf jij/je?
jij, je
 • graaft
u
 • graaft
hij
zij, ze
het
men
 • graaft
zij, ze
wij, we
jullie
 • graven
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • groef
zij, ze
wij, we
jullie
 • groeven
participium - voltooid deelwoord past participle
 • gegraven
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • gravend
vertaling english translation
 • to dig
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
afgraven
 • graaf af
 • graaft af
 • groef af
 • groeven af
afgegraven
doorgraven
 • graaf door
 • graaft door
 • groef door
 • groeven door
doorgegraven
ingraven
 • graaf in
 • graaft in
 • groef in
 • groeven in
ingegraven
omgraven
 • graaf om
 • graaft om
 • groef om
 • groeven om
omgegraven
ondergraven
 • graaf onder
 • graaft onder
 • groef onder
 • groeven onder
ondergegraven
opgraven
 • graaf op
 • graaft op
 • groef op
 • groeven op
opgegraven
uitgraven
 • graaf uit
 • graaft uit
 • groef uit
 • groeven uit
uitgegraven
weggraven
 • graaf weg
 • graaft weg
 • groef weg
 • groeven weg
weggegraven
opengraven
 • graaf open
 • graaft open
 • groef open
 • groeven open
opengegraven