Alle vervoegingen van het werkwoord opengraven

infinitivus - infinitief infinitive
opengraven
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • graaf open
 
 • graaf open jij/je?
jij, je
 • graaft open
u
 • graaft open
hij
zij, ze
het
men
 • graaft open
zij, ze
wij, we
jullie
 • graven open
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • opengraaf
dat jij, je
 • opengraaft
dat u
 • opengraaft
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • opengraaft
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • opengraven
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • groef open
zij, ze
wij, we
jullie
 • groeven open
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • opengroef
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • opengroeven
participium - voltooid deelwoord past participle
 • opengegraven
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • opengravend