Alle vervoegingen van het werkwoord jagen

infinitivus - infinitief infinitive
jagen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • jaag
 
 • jaag jij/je?
jij, je
 • jaagt
u
 • jaagt
hij
zij, ze
het
men
 • jaagt
zij, ze
wij, we
jullie
 • jagen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • joeg
 • jaagde
zij, ze
wij, we
jullie
 • joegen
 • jaagden
participium - voltooid deelwoord past participle
 • gejaagd
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • jagend
vertaling english translation
 • to hunt
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
opjagen
 • jaag op
 • jaagt op
 • joeg op
 • joegen op
opgejaagd
aanjagen
 • jaag aan
 • jaagt aan
 • joeg aan
 • joegen aan
aangejaagd
najagen
 • jaag na
 • jaagt na
 • joeg na
 • joegen na
nagejaagd
overjagen
 • jaag over
 • jaagt over
 • joeg over
 • joegen over
overgejaagd
terugjagen
 • jaag terug
 • jaagt terug
 • joeg terug
 • joegen terug
teruggejaagd
uiteenjagen
 • jaag uiteen
 • jaagt uiteen
 • joeg uiteen
 • joegen uiteen
uiteengejaagd
voortjagen
 • jaag voort
 • jaagt voort
 • joeg voort
 • joegen voort
voortgejaagd
wegjagen
 • jaag weg
 • jaagt weg
 • joeg weg
 • joegen weg
weggejaagd
 • to chase away
doorjagen
 • jaag door
 • jaagt door
 • joeg door
 • joegen door
doorgejaagd
afjagen
 • jaag af
 • jaagt af
 • joeg af
 • joegen af
afgejaagd