Alle vervoegingen van het werkwoord afjagen

infinitivus - infinitiefinfinitive
afjagen
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • jaag af
 
 • jaag af jij/je?
jij, je
 • jaagt af
u
 • jaagt af
hij
zij, ze
het
men
 • jaagt af
zij, ze
wij, we
jullie
 • jagen af
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • afjaag
dat jij, je
 • afjaagt
dat u
 • afjaagt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • afjaagt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • afjagen
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • joeg af
 • jaagde af
zij, ze
wij, we
jullie
 • joegen af
 • jaagden af
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • afjoeg
 • afjaagde
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • afjoegen
 • afjaagden
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • afgejaagd
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • afjagend