Alle vervoegingen van het werkwoord voortjagen

infinitivus - infinitief infinitive
voortjagen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • jaag voort
 
 • jaag voort jij/je?
jij, je
 • jaagt voort
u
 • jaagt voort
hij
zij, ze
het
men
 • jaagt voort
zij, ze
wij, we
jullie
 • jagen voort
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • voortjaag
dat jij, je
 • voortjaagt
dat u
 • voortjaagt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • voortjaagt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • voortjagen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • joeg voort
 • jaagde voort
zij, ze
wij, we
jullie
 • joegen voort
 • jaagden voort
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • voortjoeg
 • voortjaagde
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • voortjoegen
 • voortjaagden
participium - voltooid deelwoord past participle
 • voortgejaagd
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • voortjagend