Alle vervoegingen van het werkwoord doorjagen

infinitivus - infinitief infinitive
doorjagen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • jaag door
 
 • jaag door jij/je?
jij, je
 • jaagt door
u
 • jaagt door
hij
zij, ze
het
men
 • jaagt door
zij, ze
wij, we
jullie
 • jagen door
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • doorjaag
dat jij, je
 • doorjaagt
dat u
 • doorjaagt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • doorjaagt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • doorjagen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • joeg door
 • jaagde door
zij, ze
wij, we
jullie
 • joegen door
 • jaagden door
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • doorjoeg
 • doorjaagde
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • doorjoegen
 • doorjaagden
participium - voltooid deelwoord past participle
 • doorgejaagd
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • doorjagend