Alle vervoegingen van het werkwoord opjagen

infinitivus - infinitief infinitive
opjagen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • jaag op
 
 • jaag op jij/je?
jij, je
 • jaagt op
u
 • jaagt op
hij
zij, ze
het
men
 • jaagt op
zij, ze
wij, we
jullie
 • jagen op
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • opjaag
dat jij, je
 • opjaagt
dat u
 • opjaagt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • opjaagt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • opjagen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • joeg op
 • jaagde op
zij, ze
wij, we
jullie
 • joegen op
 • jaagden op
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • opjoeg
 • opjaagde
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • opjoegen
 • opjaagden
participium - voltooid deelwoord past participle
 • opgejaagd
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • opjagend