Alle vervoegingen van het werkwoord wegjagen

infinitivus - infinitief infinitive
wegjagen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • jaag weg
 
 • jaag weg jij/je?
jij, je
 • jaagt weg
u
 • jaagt weg
hij
zij, ze
het
men
 • jaagt weg
zij, ze
wij, we
jullie
 • jagen weg
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • wegjaag
dat jij, je
 • wegjaagt
dat u
 • wegjaagt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • wegjaagt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • wegjagen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • joeg weg
 • jaagde weg
zij, ze
wij, we
jullie
 • joegen weg
 • jaagden weg
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • wegjoeg
 • wegjaagde
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • wegjoegen
 • wegjaagden
participium - voltooid deelwoord past participle
 • weggejaagd
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • wegjagend
vertaling english translation
 • to chase away