Alle vervoegingen van het werkwoord zijn

infinitivus - infinitief infinitive
zijn
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • ben
 
 • ben jij/je?
jij, je
 • bent
u
 • is
 • bent
hij
zij, ze
het
men
 • is
 • bent
zij, ze
wij, we
jullie
 • zijn
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • was
zij, ze
wij, we
jullie
 • waren
participium - voltooid deelwoord past participle
 • geweest
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • zijnd
vertaling english translation
 • to be
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
bijeenzijn
 • ben bijeen
 • bent bijeen
 • is bijeen
 • was bijeen
 • waren bijeen
bijeengeweest
wegwezen
 • ben weg
 • bent weg
 • is weg
 • was weg
 • waren weg
weggeweest