Alle vervoegingen van het werkwoord slaan

infinitivus - infinitief infinitive
slaan
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • sla
 
 • sla jij/je?
jij, je
 • slaat
u
 • slaat
hij
zij, ze
het
men
 • slaat
zij, ze
wij, we
jullie
 • slaan
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • sloeg
zij, ze
wij, we
jullie
 • sloegen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • geslagen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • slaand
vertaling english translation
 • to hit
 • to beat
 • to bash
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
gaslaan
 • sla ga
 • slaat ga
 • sloeg ga
 • sloegen ga
gageslagen
uitslaan
 • sla uit
 • slaat uit
 • sloeg uit
 • sloegen uit
uitgeslagen
naslaan
 • sla na
 • slaat na
 • sloeg na
 • sloegen na
nageslagen
 • to look up
omslaan
 • sla om
 • slaat om
 • sloeg om
 • sloegen om
omgeslagen
aanslaan
 • sla aan
 • slaat aan
 • sloeg aan
 • sloegen aan
aangeslagen
achteroverslaan
 • sla achterover
 • slaat achterover
 • sloeg achterover
 • sloegen achterover
achterovergeslagen
 • to knock you back
 • to make you stagger
achteruitslaan
 • sla achteruit
 • slaat achteruit
 • sloeg achteruit
 • sloegen achteruit
achteruitgeslagen
afslaan
 • sla af
 • slaat af
 • sloeg af
 • sloegen af
afgeslagen
dichtslaan
 • sla dicht
 • slaat dicht
 • sloeg dicht
 • sloegen dicht
dichtgeslagen
doodslaan
 • sla dood
 • slaat dood
 • sloeg dood
 • sloegen dood
doodgeslagen
doorslaan
 • sla door
 • slaat door
 • sloeg door
 • sloegen door
doorgeslagen
dubbelslaan
 • sla dubbel
 • slaat dubbel
 • sloeg dubbel
 • sloegen dubbel
dubbelgeslagen
fijnslaan
 • sla fijn
 • slaat fijn
 • sloeg fijn
 • sloegen fijn
fijngeslagen
gadeslaan
 • sla gade
 • slaat gade
 • sloeg gade
 • sloegen gade
gadegeslagen
ineenslaan
 • sla ineen
 • slaat ineen
 • sloeg ineen
 • sloegen ineen
ineengeslagen
inslaan
 • sla in
 • slaat in
 • sloeg in
 • sloegen in
ingeslagen
kaalslaan
 • sla kaal
 • slaat kaal
 • sloeg kaal
 • sloegen kaal
kaalgeslagen
kapotslaan
 • sla kapot
 • slaat kapot
 • sloeg kapot
 • sloegen kapot
kapotgeslagen
lamslaan
 • sla lam
 • slaat lam
 • sloeg lam
 • sloegen lam
lamgeslagen
losslaan
 • sla los
 • slaat los
 • sloeg los
 • sloegen los
losgeslagen
misslaan
 • sla mis
 • slaat mis
 • sloeg mis
 • sloegen mis
misgeslagen
neerslaan
 • sla neer
 • slaat neer
 • sloeg neer
 • sloegen neer
neergeslagen
omhoogslaan
 • sla omhoog
 • slaat omhoog
 • sloeg omhoog
 • sloegen omhoog
omhooggeslagen
omverslaan
 • sla omver
 • slaat omver
 • sloeg omver
 • sloegen omver
omvergeslagen
openslaan
 • sla open
 • slaat open
 • sloeg open
 • sloegen open
opengeslagen
opslaan
 • sla op
 • slaat op
 • sloeg op
 • sloegen op
opgeslagen
overslaan
 • sla over
 • slaat over
 • sloeg over
 • sloegen over
overgeslagen
platslaan
 • sla plat
 • slaat plat
 • sloeg plat
 • sloegen plat
platgeslagen
rondslaan
 • sla rond
 • slaat rond
 • sloeg rond
 • sloegen rond
rondgeslagen
scheefslaan
 • sla scheef
 • slaat scheef
 • sloeg scheef
 • sloegen scheef
scheefgeslagen
stukslaan
 • sla stuk
 • slaat stuk
 • sloeg stuk
 • sloegen stuk
stukgeslagen
terneerslaan
 • sla terneer
 • slaat terneer
 • sloeg terneer
 • sloegen terneer
terneergeslagen
terugslaan
 • sla terug
 • slaat terug
 • sloeg terug
 • sloegen terug
teruggeslagen
toeslaan
 • sla toe
 • slaat toe
 • sloeg toe
 • sloegen toe
toegeslagen
 • to strike
uiteenslaan
 • sla uiteen
 • slaat uiteen
 • sloeg uiteen
 • sloegen uiteen
uiteengeslagen
voorslaan
 • sla voor
 • slaat voor
 • sloeg voor
 • sloegen voor
voorgeslagen
wegslaan
 • sla weg
 • slaat weg
 • sloeg weg
 • sloegen weg
weggeslagen
vastslaan
 • sla vast
 • slaat vast
 • sloeg vast
 • sloegen vast
vastgeslagen
tegenslaan
 • sla tegen
 • slaat tegen
 • sloeg tegen
 • sloegen tegen
tegengeslagen
lekslaan
 • sla lek
 • slaat lek
 • sloeg lek
 • sloegen lek
lekgeslagen