Alle vervoegingen van het werkwoord achteroverslaan

infinitivus - infinitiefinfinitive
achteroverslaan
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • sla achterover
 
 • sla achterover jij/je?
jij, je
 • slaat achterover
u
 • slaat achterover
hij
zij, ze
het
men
 • slaat achterover
zij, ze
wij, we
jullie
 • slaan achterover
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • achteroversla
dat jij, je
 • achteroverslaat
dat u
 • achteroverslaat
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • achteroverslaat
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • achteroverslaan
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • sloeg achterover
zij, ze
wij, we
jullie
 • sloegen achterover
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • achteroversloeg
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • achteroversloegen
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • achterovergeslagen
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • achteroverslaand
vertalingenglish translation
 • to knock you back
 • to make you stagger