Alle vervoegingen van het werkwoord doodslaan

infinitivus - infinitiefinfinitive
doodslaan
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • sla dood
 
 • sla dood jij/je?
jij, je
 • slaat dood
u
 • slaat dood
hij
zij, ze
het
men
 • slaat dood
zij, ze
wij, we
jullie
 • slaan dood
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • doodsla
dat jij, je
 • doodslaat
dat u
 • doodslaat
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • doodslaat
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • doodslaan
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • sloeg dood
zij, ze
wij, we
jullie
 • sloegen dood
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • doodsloeg
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • doodsloegen
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • doodgeslagen
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • doodslaand