Alle vervoegingen van het werkwoord dichtslaan

infinitivus - infinitief infinitive
dichtslaan
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • sla dicht
 
 • sla dicht jij/je?
jij, je
 • slaat dicht
u
 • slaat dicht
hij
zij, ze
het
men
 • slaat dicht
zij, ze
wij, we
jullie
 • slaan dicht
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • dichtsla
dat jij, je
 • dichtslaat
dat u
 • dichtslaat
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • dichtslaat
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • dichtslaan
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • sloeg dicht
zij, ze
wij, we
jullie
 • sloegen dicht
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • dichtsloeg
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • dichtsloegen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • dichtgeslagen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • dichtslaand