Alle vervoegingen van het werkwoord aanslaan

infinitivus - infinitief infinitive
aanslaan
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • sla aan
 
 • sla aan jij/je?
jij, je
 • slaat aan
u
 • slaat aan
hij
zij, ze
het
men
 • slaat aan
zij, ze
wij, we
jullie
 • slaan aan
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • aansla
dat jij, je
 • aanslaat
dat u
 • aanslaat
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • aanslaat
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • aanslaan
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • sloeg aan
zij, ze
wij, we
jullie
 • sloegen aan
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • aansloeg
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • aansloegen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • aangeslagen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • aanslaand