Alle vervoegingen van het werkwoord achteruitslaan

infinitivus - infinitiefinfinitive
achteruitslaan
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • sla achteruit
 
 • sla achteruit jij/je?
jij, je
 • slaat achteruit
u
 • slaat achteruit
hij
zij, ze
het
men
 • slaat achteruit
zij, ze
wij, we
jullie
 • slaan achteruit
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • achteruitsla
dat jij, je
 • achteruitslaat
dat u
 • achteruitslaat
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • achteruitslaat
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • achteruitslaan
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • sloeg achteruit
zij, ze
wij, we
jullie
 • sloegen achteruit
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • achteruitsloeg
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • achteruitsloegen
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • achteruitgeslagen
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • achteruitslaand