Alle vervoegingen van het werkwoord neerslaan

infinitivus - infinitief infinitive
neerslaan
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • sla neer
 
 • sla neer jij/je?
jij, je
 • slaat neer
u
 • slaat neer
hij
zij, ze
het
men
 • slaat neer
zij, ze
wij, we
jullie
 • slaan neer
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • neersla
dat jij, je
 • neerslaat
dat u
 • neerslaat
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • neerslaat
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • neerslaan
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • sloeg neer
zij, ze
wij, we
jullie
 • sloegen neer
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • neersloeg
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • neersloegen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • neergeslagen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • neerslaand