Alle vervoegingen van het werkwoord lekslaan

infinitivus - infinitief infinitive
lekslaan
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • sla lek
 
 • sla lek jij/je?
jij, je
 • slaat lek
u
 • slaat lek
hij
zij, ze
het
men
 • slaat lek
zij, ze
wij, we
jullie
 • slaan lek
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • leksla
dat jij, je
 • lekslaat
dat u
 • lekslaat
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • lekslaat
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • lekslaan
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • sloeg lek
zij, ze
wij, we
jullie
 • sloegen lek
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • leksloeg
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • leksloegen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • lekgeslagen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • lekslaand