Alle vervoegingen van het werkwoord terneerslaan

infinitivus - infinitief infinitive
terneerslaan
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • sla terneer
 
 • sla terneer jij/je?
jij, je
 • slaat terneer
u
 • slaat terneer
hij
zij, ze
het
men
 • slaat terneer
zij, ze
wij, we
jullie
 • slaan terneer
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • terneersla
dat jij, je
 • terneerslaat
dat u
 • terneerslaat
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • terneerslaat
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • terneerslaan
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • sloeg terneer
zij, ze
wij, we
jullie
 • sloegen terneer
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • terneersloeg
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • terneersloegen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • terneergeslagen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • terneerslaand