Alle vervoegingen van het werkwoord misslaan

infinitivus - infinitief infinitive
misslaan
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • sla mis
 
 • sla mis jij/je?
jij, je
 • slaat mis
u
 • slaat mis
hij
zij, ze
het
men
 • slaat mis
zij, ze
wij, we
jullie
 • slaan mis
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • missla
dat jij, je
 • misslaat
dat u
 • misslaat
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • misslaat
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • misslaan
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • sloeg mis
zij, ze
wij, we
jullie
 • sloegen mis
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • missloeg
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • missloegen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • misgeslagen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • misslaand