Alle vervoegingen van het werkwoord fluiten

infinitivus - infinitief infinitive
fluiten
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • fluit
 
 • fluit jij/je?
jij, je
 • fluit
u
 • fluit
hij
zij, ze
het
men
 • fluit
zij, ze
wij, we
jullie
 • fluiten
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • floot
zij, ze
wij, we
jullie
 • floten
participium - voltooid deelwoord past participle
 • gefloten
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • fluitend
vertaling english translation
 • to whistle
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
affluiten
 • fluit af
 • floot af
 • floten af
afgefloten
nafluiten
 • fluit na
 • floot na
 • floten na
nagefloten
terugfluiten
 • fluit terug
 • floot terug
 • floten terug
teruggefloten
uitfluiten
 • fluit uit
 • floot uit
 • floten uit
uitgefloten
doodfluiten
 • fluit dood
 • floot dood
 • floten dood
doodgefloten