Alle vervoegingen van het werkwoord blinken

infinitivus - infinitief infinitive
blinken
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • blink
 
 • blink jij/je?
jij, je
 • blinkt
u
 • blinkt
hij
zij, ze
het
men
 • blinkt
zij, ze
wij, we
jullie
 • blinken
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • blonk
zij, ze
wij, we
jullie
 • blonken
participium - voltooid deelwoord past participle
 • geblonken
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • blinkend
vertaling english translation
 • to shine
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
uitblinken
 • blink uit
 • blinkt uit
 • blonk uit
 • blonken uit
uitgeblonken
 • to outshine
opblinken
 • blink op
 • blinkt op
 • blonk op
 • blonken op
opgeblonken
 • to brush up
 • to polish