Alle vervoegingen van het werkwoord geven

infinitivus - infinitief infinitive
geven
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • geef
 
 • geef jij/je?
jij, je
 • geeft
u
 • geeft
hij
zij, ze
het
men
 • geeft
zij, ze
wij, we
jullie
 • geven
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • gaf
zij, ze
wij, we
jullie
 • gaven
participium - voltooid deelwoord past participle
 • gegeven
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • gevend
vertaling english translation
 • to give
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
blootgeven
 • geef bloot
 • geeft bloot
 • gaf bloot
 • gaven bloot
blootgegeven
ingeven
 • geef in
 • geeft in
 • gaf in
 • gaven in
ingegeven
uitgeven
 • geef uit
 • geeft uit
 • gaf uit
 • gaven uit
uitgegeven
vormgeven
 • geef vorm
 • geeft vorm
 • gaf vorm
 • gaven vorm
vormgegeven
aangeven
 • geef aan
 • geeft aan
 • gaf aan
 • gaven aan
aangegeven
afgeven
 • geef af
 • geeft af
 • gaf af
 • gaven af
afgegeven
bijgeven
 • geef bij
 • geeft bij
 • gaf bij
 • gaven bij
bijgegeven
doorgeven
 • geef door
 • geeft door
 • gaf door
 • gaven door
doorgegeven
leidinggeven
 • geef leiding
 • geeft leiding
 • gaf leiding
 • gaven leiding
leidinggegeven
lesgeven
 • geef les
 • geeft les
 • gaf les
 • gaven les
lesgegeven
 • to teach
meegeven
 • geef mee
 • geeft mee
 • gaf mee
 • gaven mee
meegegeven
nageven
 • geef na
 • geeft na
 • gaf na
 • gaven na
nagegeven
omgeven
 • geef om
 • geeft om
 • gaf om
 • gaven om
omgegeven
opgeven
 • geef op
 • geeft op
 • gaf op
 • gaven op
opgegeven
overgeven
 • geef over
 • geeft over
 • gaf over
 • gaven over
overgegeven
prijsgeven
 • geef prijs
 • geeft prijs
 • gaf prijs
 • gaven prijs
prijsgegeven
rondgeven
 • geef rond
 • geeft rond
 • gaf rond
 • gaven rond
rondgegeven
teruggeven
 • geef terug
 • geeft terug
 • gaf terug
 • gaven terug
teruggegeven
toegeven
 • geef toe
 • geeft toe
 • gaf toe
 • gaven toe
toegegeven
voorgeven
 • geef voor
 • geeft voor
 • gaf voor
 • gaven voor
voorgegeven
vrijgeven
 • geef vrij
 • geeft vrij
 • gaf vrij
 • gaven vrij
vrijgegeven
wedergeven
 • geef weder
 • geeft weder
 • gaf weder
 • gaven weder
wedergegeven
weergeven
 • geef weer
 • geeft weer
 • gaf weer
 • gaven weer
weergegeven
weggeven
 • geef weg
 • geeft weg
 • gaf weg
 • gaven weg
weggegeven
kennisgeven
 • geef kennis
 • geeft kennis
 • gaf kennis
 • gaven kennis
kennisgegeven