Alle vervoegingen van het werkwoord houden

infinitivus - infinitief infinitive
houden
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • hou
 • houd
 
 • hou jij/je?
 • houd jij/je?
jij, je
 • houdt
u
 • houdt
hij
zij, ze
het
men
 • houdt
zij, ze
wij, we
jullie
 • houden
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • hield
zij, ze
wij, we
jullie
 • hielden
participium - voltooid deelwoord past participle
 • gehouden
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • houdend
vertaling english translation
 • to keep
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
ophouden
 • hou op
 • houd op
 • houdt op
 • hield op
 • hielden op
opgehouden
aanhouden
 • hou aan
 • houd aan
 • houdt aan
 • hield aan
 • hielden aan
aangehouden
achterhouden
 • hou achter
 • houd achter
 • houdt achter
 • hield achter
 • hielden achter
achtergehouden
afhouden
 • hou af
 • houd af
 • houdt af
 • hield af
 • hielden af
afgehouden
bezighouden
 • hou bezig
 • houd bezig
 • houdt bezig
 • hield bezig
 • hielden bezig
beziggehouden
 • to keep busy
bijeenhouden
 • hou bijeen
 • houd bijeen
 • houdt bijeen
 • hield bijeen
 • hielden bijeen
bijeengehouden
 • to hold together
bijhouden
 • hou bij
 • houd bij
 • houdt bij
 • hield bij
 • hielden bij
bijgehouden
binnenhouden
 • hou binnen
 • houd binnen
 • houdt binnen
 • hield binnen
 • hielden binnen
binnengehouden
 • to keep inside
boekhouden
 • houd boek
 • houdt boek
 • hield boek
 • hielden boek
boekgehouden
dichthouden
 • hou dicht
 • houd dicht
 • houdt dicht
 • hield dicht
 • hielden dicht
dichtgehouden
geheimhouden
 • hou geheim
 • houd geheim
 • houdt geheim
 • hield geheim
 • hielden geheim
geheimgehouden
 • to keep secret
gereedhouden
 • hou gereed
 • houd gereed
 • houdt gereed
 • hield gereed
 • hielden gereed
gereedgehouden
groothouden
 • hou groot
 • houd groot
 • houdt groot
 • hield groot
 • hielden groot
grootgehouden
hooghouden
 • hou hoog
 • houd hoog
 • houdt hoog
 • hield hoog
 • hielden hoog
hooggehouden
huishouden
 • houd huis
 • houdt huis
 • hield huis
 • hielden huis
huisgehouden
inhouden
 • hou in
 • houd in
 • houdt in
 • hield in
 • hielden in
ingehouden
maathouden
 • houd maat
 • houdt maat
 • hield maat
 • hielden maat
maatgehouden
nahouden
 • hou na
 • houd na
 • houdt na
 • hield na
 • hielden na
nagehouden
omhooghouden
 • hou omhoog
 • houd omhoog
 • houdt omhoog
 • hield omhoog
 • hielden omhoog
omhooggehouden
onderhouden
 • hou onder
 • houd onder
 • houdt onder
 • hield onder
 • hielden onder
ondergehouden
openhouden
 • hou open
 • houd open
 • houdt open
 • hield open
 • hielden open
opengehouden
overhouden
 • hou over
 • houd over
 • houdt over
 • hield over
 • hielden over
overgehouden
rechthouden
 • hou recht
 • houd recht
 • houdt recht
 • hield recht
 • hielden recht
rechtgehouden
samenhouden
 • hou samen
 • houd samen
 • houdt samen
 • hield samen
 • hielden samen
samengehouden
schoolhouden
 • hou school
 • houd school
 • houdt school
 • hield school
 • hielden school
schoolgehouden
schoonhouden
 • hou schoon
 • houd schoon
 • houdt schoon
 • hield schoon
 • hielden schoon
schoongehouden
schuilhouden
 • hou schuil
 • houd schuil
 • houdt schuil
 • hield schuil
 • hielden schuil
schuilgehouden
standhouden
 • hou stand
 • houd stand
 • houdt stand
 • hield stand
 • hielden stand
standgehouden
stilhouden
 • hou stil
 • houd stil
 • houdt stil
 • hield stil
 • hielden stil
stilgehouden
tegenhouden
 • hou tegen
 • houd tegen
 • houdt tegen
 • hield tegen
 • hielden tegen
tegengehouden
terughouden
 • hou terug
 • houd terug
 • houdt terug
 • hield terug
 • hielden terug
teruggehouden
thuishouden
 • hou thuis
 • houd thuis
 • houdt thuis
 • hield thuis
 • hielden thuis
thuisgehouden
uiteenhouden
 • hou uiteen
 • houd uiteen
 • houdt uiteen
 • hield uiteen
 • hielden uiteen
uiteengehouden
uithouden
 • hou uit
 • houd uit
 • houdt uit
 • hield uit
 • hielden uit
uitgehouden
vasthouden
 • hou vast
 • houd vast
 • houdt vast
 • hield vast
 • hielden vast
vastgehouden
volhouden
 • hou vol
 • houd vol
 • houdt vol
 • hield vol
 • hielden vol
volgehouden
voorhouden
 • hou voor
 • houd voor
 • houdt voor
 • hield voor
 • hielden voor
voorgehouden
vrijhouden
 • hou vrij
 • houd vrij
 • houdt vrij
 • hield vrij
 • hielden vrij
vrijgehouden
weghouden
 • hou weg
 • houd weg
 • houdt weg
 • hield weg
 • hielden weg
weggehouden
drooghouden
 • hou droog
 • houd droog
 • houdt droog
 • hield droog
 • hielden droog
drooggehouden
nathouden
 • houd nat
 • houdt nat
 • hield nat
 • hielden nat
natgehouden
beethouden
 • hou beet
 • houd beet
 • houdt beet
 • hield beet
 • hielden beet
beetgehouden
omhouden
 • hou om
 • houd om
 • houdt om
 • hield om
 • hielden om
omgehouden
goedhouden
 • hou goed
 • houd goed
 • houdt goed
 • hield goed
 • hielden goed
goedgehouden
opzijhouden
 • hou opzij
 • houd opzij
 • houdt opzij
 • hield opzij
 • hielden opzij
opzijgehouden
klaarhouden
 • hou klaar
 • houd klaar
 • houdt klaar
 • hield klaar
 • hielden klaar
klaargehouden
buitenhouden
 • hou buiten
 • houd buiten
 • houdt buiten
 • hield buiten
 • hielden buiten
buitengehouden
gevangenhouden
 • hou gevangen
 • houd gevangen
 • houdt gevangen
 • hield gevangen
 • hielden gevangen
gevangengehouden
 • to hold captive