Alle vervoegingen van het werkwoord bijhouden

infinitivus - infinitief infinitive
bijhouden
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • hou bij
 • houd bij
 
 • hou bij jij/je?
 • houd bij jij/je?
jij, je
 • houdt bij
u
 • houdt bij
hij
zij, ze
het
men
 • houdt bij
zij, ze
wij, we
jullie
 • houden bij
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • bijhou
 • bijhoud
dat jij, je
 • bijhoudt
dat u
 • bijhoudt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • bijhoudt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • bijhouden
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • hield bij
zij, ze
wij, we
jullie
 • hielden bij
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • bijhield
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • bijhielden
participium - voltooid deelwoord past participle
 • bijgehouden
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • bijhoudend