Alle vervoegingen van het werkwoord aanhouden

infinitivus - infinitief infinitive
aanhouden
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • hou aan
 • houd aan
 
 • hou aan jij/je?
 • houd aan jij/je?
jij, je
 • houdt aan
u
 • houdt aan
hij
zij, ze
het
men
 • houdt aan
zij, ze
wij, we
jullie
 • houden aan
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • aanhou
 • aanhoud
dat jij, je
 • aanhoudt
dat u
 • aanhoudt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • aanhoudt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • aanhouden
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • hield aan
zij, ze
wij, we
jullie
 • hielden aan
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • aanhield
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • aanhielden
participium - voltooid deelwoord past participle
 • aangehouden
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • aanhoudend