Alle vervoegingen van het werkwoord voorhouden

infinitivus - infinitief infinitive
voorhouden
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • hou voor
 • houd voor
 
 • hou voor jij/je?
 • houd voor jij/je?
jij, je
 • houdt voor
u
 • houdt voor
hij
zij, ze
het
men
 • houdt voor
zij, ze
wij, we
jullie
 • houden voor
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • voorhou
 • voorhoud
dat jij, je
 • voorhoudt
dat u
 • voorhoudt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • voorhoudt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • voorhouden
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • hield voor
zij, ze
wij, we
jullie
 • hielden voor
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • voorhield
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • voorhielden
participium - voltooid deelwoord past participle
 • voorgehouden
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • voorhoudend