Alle vervoegingen van het werkwoord standhouden

infinitivus - infinitief infinitive
standhouden
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • hou stand
 • houd stand
 
 • hou stand jij/je?
 • houd stand jij/je?
jij, je
 • houdt stand
u
 • houdt stand
hij
zij, ze
het
men
 • houdt stand
zij, ze
wij, we
jullie
 • houden stand
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • standhou
 • standhoud
dat jij, je
 • standhoudt
dat u
 • standhoudt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • standhoudt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • standhouden
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • hield stand
zij, ze
wij, we
jullie
 • hielden stand
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • standhield
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • standhielden
participium - voltooid deelwoord past participle
 • standgehouden
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • standhoudend