Alle vervoegingen van het werkwoord schoolhouden

infinitivus - infinitief infinitive
schoolhouden
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • hou school
 • houd school
 
 • hou school jij/je?
 • houd school jij/je?
jij, je
 • houdt school
u
 • houdt school
hij
zij, ze
het
men
 • houdt school
zij, ze
wij, we
jullie
 • houden school
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • schoolhou
 • schoolhoud
dat jij, je
 • schoolhoudt
dat u
 • schoolhoudt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • schoolhoudt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • schoolhouden
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • hield school
zij, ze
wij, we
jullie
 • hielden school
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • schoolhield
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • schoolhielden
participium - voltooid deelwoord past participle
 • schoolgehouden
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • schoolhoudend