Alle vervoegingen van het werkwoord klaarhouden

infinitivus - infinitief infinitive
klaarhouden
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • hou klaar
 • houd klaar
 
 • hou klaar jij/je?
 • houd klaar jij/je?
jij, je
 • houdt klaar
u
 • houdt klaar
hij
zij, ze
het
men
 • houdt klaar
zij, ze
wij, we
jullie
 • houden klaar
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • klaarhou
 • klaarhoud
dat jij, je
 • klaarhoudt
dat u
 • klaarhoudt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • klaarhoudt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • klaarhouden
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • hield klaar
zij, ze
wij, we
jullie
 • hielden klaar
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • klaarhield
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • klaarhielden
participium - voltooid deelwoord past participle
 • klaargehouden
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • klaarhoudend