Alle vervoegingen van het werkwoord bezighouden

infinitivus - infinitief infinitive
bezighouden
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • hou bezig
 • houd bezig
 
 • hou bezig jij/je?
 • houd bezig jij/je?
jij, je
 • houdt bezig
u
 • houdt bezig
hij
zij, ze
het
men
 • houdt bezig
zij, ze
wij, we
jullie
 • houden bezig
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • bezighou
 • bezighoud
dat jij, je
 • bezighoudt
dat u
 • bezighoudt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • bezighoudt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • bezighouden
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • hield bezig
zij, ze
wij, we
jullie
 • hielden bezig
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • bezighield
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • bezighielden
participium - voltooid deelwoord past participle
 • beziggehouden
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • bezighoudend
vertaling english translation
 • to keep busy