Alle vervoegingen van het werkwoord prijzen

infinitivus - infinitief infinitive
prijzen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • prijs
 
 • prijs jij/je?
jij, je
 • prijst
u
 • prijst
hij
zij, ze
het
men
 • prijst
zij, ze
wij, we
jullie
 • prijzen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • prees
zij, ze
wij, we
jullie
 • prezen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • geprezen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • prijzend
vertaling english translation
 • to praise
 • to price
 • to commend
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
aanprijzen
 • prijs aan
 • prijst aan
 • prees aan
 • prezen aan
aangeprezen
inprijzen
 • prijs in
 • prijst in
 • prees in
 • prezen in
ingeprezen