Alle vervoegingen van het werkwoord doen

infinitivus - infinitief infinitive
doen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • doe
 
 • doe jij/je?
jij, je
 • doet
u
 • doet
hij
zij, ze
het
men
 • doet
zij, ze
wij, we
jullie
 • doen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • deed
zij, ze
wij, we
jullie
 • deden
participium - voltooid deelwoord past participle
 • gedaan
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • doend
vertaling english translation
 • to do
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
wegdoen
 • doe weg
 • doet weg
 • deed weg
 • deden weg
weggedaan
 • to get rid of
nadoen
 • doe na
 • doet na
 • deed na
 • deden na
nagedaan
 • to imitate
 • to mimic
voortdoen
 • doe voort
 • doet voort
 • deed voort
 • deden voort
voortgedaan
aandoen
 • doe aan
 • doet aan
 • deed aan
 • deden aan
aangedaan
afdoen
 • doe af
 • doet af
 • deed af
 • deden af
afgedaan
dichtdoen
 • doe dicht
 • doet dicht
 • deed dicht
 • deden dicht
dichtgedaan
 • to close
 • to shut
dienstdoen
 • doe dienst
 • doet dienst
 • deed dienst
 • deden dienst
dienstgedaan
 • to be on duty
dooddoen
 • doe dood
 • doet dood
 • deed dood
 • deden dood
doodgedaan
goeddoen
 • doe goed
 • doet goed
 • deed goed
 • deden goed
goedgedaan
meedoen
 • doe mee
 • doet mee
 • deed mee
 • deden mee
meegedaan
 • to participate
omdoen
 • doe om
 • doet om
 • deed om
 • deden om
omgedaan
onderdoen
 • doe onder
 • doet onder
 • deed onder
 • deden onder
ondergedaan
opdoen
 • doe op
 • doet op
 • deed op
 • deden op
opgedaan
opendoen
 • doe open
 • doet open
 • deed open
 • deden open
opengedaan
overdoen
 • doe over
 • doet over
 • deed over
 • deden over
overgedaan
samendoen
 • doe samen
 • doet samen
 • deed samen
 • deden samen
samengedaan
 • to do together
tekortdoen
 • doe tekort
 • doet tekort
 • deed tekort
 • deden tekort
tekortgedaan
tenietdoen
 • doe teniet
 • doet teniet
 • deed teniet
 • deden teniet
tenietgedaan
terugdoen
 • doe terug
 • doet terug
 • deed terug
 • deden terug
teruggedaan
toedoen
 • doe toe
 • doet toe
 • deed toe
 • deden toe
toegedaan
uitdoen
 • doe uit
 • doet uit
 • deed uit
 • deden uit
uitgedaan
uiteendoen
 • doe uiteen
 • doet uiteen
 • deed uiteen
 • deden uiteen
uiteengedaan
voordoen
 • doe voor
 • doet voor
 • deed voor
 • deden voor
voorgedaan
weldoen
 • doe wel
 • doet wel
 • deed wel
 • deden wel
welgedaan
zakendoen
 • doe zaken
 • doet zaken
 • deed zaken
 • deden zaken
zakengedaan
 • to do business
achternadoen
 • doe achterna
 • doet achterna
 • deed achterna
 • deden achterna
achternagedaan
doordoen
 • doe door
 • doet door
 • deed door
 • deden door
doorgedaan
opzijdoen
 • doe opzij
 • doet opzij
 • deed opzij
 • deden opzij
opzijgedaan
omhoogdoen
 • doe omhoog
 • doet omhoog
 • deed omhoog
 • deden omhoog
omhooggedaan
binnendoen
 • doe binnen
 • doet binnen
 • deed binnen
 • deden binnen
binnengedaan
verderdoen
 • doe verder
 • doet verder
 • deed verder
 • deden verder
verdergedaan
misdoen
 • misdoe
 • misdoet
 • misdeed
 • misdeden
misdaan
 • to offend
voldoen
 • voldoe
 • voldoet
 • voldeed
 • voldeden
voldaan
 • to suffice
 • to statisfy