Alle vervoegingen van het werkwoord bevelen

infinitivus - infinitief infinitive
bevelen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • beveel
 
 • beveel jij/je?
jij, je
 • beveelt
u
 • beveelt
hij
zij, ze
het
men
 • beveelt
zij, ze
wij, we
jullie
 • bevelen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • beval
zij, ze
wij, we
jullie
 • bevalen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • bevolen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • bevelend
vertaling english translation
 • to command
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
aanbevelen
 • beveel aan
 • beveelt aan
 • beval aan
 • bevalen aan
aanbevolen
 • to recommend