Alle vervoegingen van het werkwoord aanbevelen

infinitivus - infinitiefinfinitive
aanbevelen
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • beveel aan
 
 • beveel aan jij/je?
jij, je
 • beveelt aan
u
 • beveelt aan
hij
zij, ze
het
men
 • beveelt aan
zij, ze
wij, we
jullie
 • bevelen aan
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • aanbeveel
dat jij, je
 • aanbeveelt
dat u
 • aanbeveelt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • aanbeveelt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • aanbevelen
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • beval aan
zij, ze
wij, we
jullie
 • bevalen aan
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • aanbeval
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • aanbevalen
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • aanbevolen
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • aanbevelend
vertalingenglish translation
 • to recommend