Alle vervoegingen van het werkwoord aanbevelen

infinitivus - infinitief infinitive
aanbevelen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • beveel aan
 
 • beveel aan jij/je?
jij, je
 • beveelt aan
u
 • beveelt aan
hij
zij, ze
het
men
 • beveelt aan
zij, ze
wij, we
jullie
 • bevelen aan
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • aanbeveel
dat jij, je
 • aanbeveelt
dat u
 • aanbeveelt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • aanbeveelt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • aanbevelen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • beval aan
zij, ze
wij, we
jullie
 • bevalen aan
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • aanbeval
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • aanbevalen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • aanbevolen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • aanbevelend
vertaling english translation
 • to recommend