Alle vervoegingen van het werkwoord hangen

infinitivus - infinitief infinitive
hangen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • hang
 
 • hang jij/je?
jij, je
 • hangt
u
 • hangt
hij
zij, ze
het
men
 • hangt
zij, ze
wij, we
jullie
 • hangen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • hing
zij, ze
wij, we
jullie
 • hingen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • gehangen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • hangend
vertaling english translation
 • to hang
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
aanhangen
 • hang aan
 • hangt aan
 • hing aan
 • hingen aan
aangehangen
afhangen
 • hang af
 • hangt af
 • hing af
 • hingen af
afgehangen
doorhangen
 • hang door
 • hangt door
 • hing door
 • hingen door
doorgehangen
loshangen
 • hang los
 • hangt los
 • hing los
 • hingen los
losgehangen
neerhangen
 • hang neer
 • hangt neer
 • hing neer
 • hingen neer
neergehangen
omhangen
 • hang om
 • hangt om
 • hing om
 • hingen om
omgehangen
openhangen
 • hang open
 • hangt open
 • hing open
 • hingen open
opengehangen
ophangen
 • hang op
 • hangt op
 • hing op
 • hingen op
opgehangen
overhangen
 • hang over
 • hangt over
 • hing over
 • hingen over
overgehangen
rondhangen
 • hang rond
 • hangt rond
 • hing rond
 • hingen rond
rondgehangen
samenhangen
 • hang samen
 • hangt samen
 • hing samen
 • hingen samen
samengehangen
terughangen
 • hang terug
 • hangt terug
 • hing terug
 • hingen terug
teruggehangen
uithangen
 • hang uit
 • hangt uit
 • hing uit
 • hingen uit
uitgehangen
volhangen
 • hang vol
 • hangt vol
 • hing vol
 • hingen vol
volgehangen
voorhangen
 • hang voor
 • hangt voor
 • hing voor
 • hingen voor
voorgehangen
weghangen
 • hang weg
 • hangt weg
 • hing weg
 • hingen weg
weggehangen
aaneenhangen
 • hang aaneen
 • hangt aaneen
 • hing aaneen
 • hingen aaneen
aaneengehangen
vasthangen
 • hang vast
 • hangt vast
 • hing vast
 • hingen vast
vastgehangen
omhooghangen
 • hang omhoog
 • hangt omhoog
 • hing omhoog
 • hingen omhoog
omhooggehangen
omlaaghangen
 • hang omlaag
 • hangt omlaag
 • hing omlaag
 • hingen omlaag
omlaaggehangen
bijhangen
 • hang bij
 • hangt bij
 • hing bij
 • hingen bij
bijgehangen
klaarhangen
 • hang klaar
 • hangt klaar
 • hing klaar
 • hingen klaar
klaargehangen
buitenhangen
 • hang buiten
 • hangt buiten
 • hing buiten
 • hingen buiten
buitengehangen