Alle vervoegingen van het werkwoord weghangen

infinitivus - infinitief infinitive
weghangen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • hang weg
 
 • hang weg jij/je?
jij, je
 • hangt weg
u
 • hangt weg
hij
zij, ze
het
men
 • hangt weg
zij, ze
wij, we
jullie
 • hangen weg
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • weghang
dat jij, je
 • weghangt
dat u
 • weghangt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • weghangt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • weghangen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • hing weg
zij, ze
wij, we
jullie
 • hingen weg
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • weghing
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • weghingen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • weggehangen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • weghangend