Alle vervoegingen van het werkwoord terughangen

infinitivus - infinitief infinitive
terughangen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • hang terug
 
 • hang terug jij/je?
jij, je
 • hangt terug
u
 • hangt terug
hij
zij, ze
het
men
 • hangt terug
zij, ze
wij, we
jullie
 • hangen terug
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • terughang
dat jij, je
 • terughangt
dat u
 • terughangt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • terughangt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • terughangen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • hing terug
zij, ze
wij, we
jullie
 • hingen terug
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • terughing
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • terughingen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • teruggehangen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • terughangend