Alle vervoegingen van het werkwoord samenhangen

infinitivus - infinitief infinitive
samenhangen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • hang samen
 
 • hang samen jij/je?
jij, je
 • hangt samen
u
 • hangt samen
hij
zij, ze
het
men
 • hangt samen
zij, ze
wij, we
jullie
 • hangen samen
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • samenhang
dat jij, je
 • samenhangt
dat u
 • samenhangt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • samenhangt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • samenhangen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • hing samen
zij, ze
wij, we
jullie
 • hingen samen
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • samenhing
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • samenhingen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • samengehangen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • samenhangend