Alle vervoegingen van het werkwoord neerhangen

infinitivus - infinitief infinitive
neerhangen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • hang neer
 
 • hang neer jij/je?
jij, je
 • hangt neer
u
 • hangt neer
hij
zij, ze
het
men
 • hangt neer
zij, ze
wij, we
jullie
 • hangen neer
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • neerhang
dat jij, je
 • neerhangt
dat u
 • neerhangt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • neerhangt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • neerhangen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • hing neer
zij, ze
wij, we
jullie
 • hingen neer
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • neerhing
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • neerhingen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • neergehangen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • neerhangend